Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Haapahuhdan vesilaitoksen saneeraus etenee
Haapahuhdan vesilaitoksen saneeraus etenee
Riihimäen Vesi tiedottaa

Haapahuhdan vesilaitoksen saneeraus etenee

Helmikuussa 2023 käynnistynyt Haapahuhdan vesilaitoksen saneeraus on edennyt jo pitkälle. Parhaillaan ovat käynnissä julkisivujen ja sisärakenteiden viimeistely sekä sisätiloissa LVI-, sähkö- ja automaatiotyöt. Hieman alle 3,5 miljoonaa euroa maksava hanke valmistuu urakka-aikataulun mukaan maaliskuun lopussa 2024.

1970-luvulla rakennettu Haapahuhdan vesilaitos käsittelee pohjavettä, joka johdetaan sinne Hausjärvellä sijaitsevalta vedenottamolta. Hanke sisältää uuden rakennuksen, neljä uutta vedenkäsittelyallasta ja uudenlaisen alkalointiprosessin.

– Investointi liittyy riskienhallintaan. Tähän asti verkostoon on syötetty lipeää nostamaan veden pH-arvoa eli happamuutta korroosion vähentämiseksi. Nyt siirrymme kalkkikivialkalointiin, jossa vedenottokaivolta tuleva vesi suodatetaan kalkkikivimassan läpi ilman mitään kemikaalia. Verkostoon lähtevä vesi on jatkossa tasalaatuisempaa pH:n suhteen. Samalla vältämme mahdolliset lipeän ylisyöttöriskit, vaikka syöttö on hyvin varmennettua ja automaattista, selvittää Riihimäen Veden käyttöpäällikkö Tiina Oksanen.

Saatamme joutua katkaisemaan veden syötön verkostoon hetkittäin, mikä voi vaikuttaa veden paineeseen.

Uusi kalkkikivikäsittely ei vaikuta veden makuun. Asiakkaiden vesikalusteisiin saattaa kerääntyä kalkkia jonkin verran, mutta se ei ole vaarallista.

Haapahuhdan vesilaitos toimii saneerauksen ajan lähes normaalisti.

– Saatamme joutua katkaisemaan veden syötön verkostoon hetkittäin, mikä voi vaikuttaa veden paineeseen tai aiheuttaa veden laadussa samentumia. Pyrimme ilmoittamaan asiakkaille vesikatkoista etukäteen, Oksanen sanoo.