Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Kaivu, sukitus vai sujutus?
Kaivu, sukitus vai sujutus?
Uutta putkea voidaan asentaa paikoilleen kerrallaan noin 100 metriä, käytännössä kahden tonttiliittymän väliselle alueelle.

Kaivu, sukitus vai sujutus?

Verkostoja saneerataan joko kaivamalla katu auki tai kaivamattomilla menetelmillä.

Vesijohtojen ja viemäreiden ­saneerausmenetelmän valinta vaatii huolellista suunnittelua. Paras ratkaisu huomioi putken kunnon, kustannukset, maaperän, ympäristöhaitat ja muut mahdolliset samanaikaiset infratyöt.

Perinteisellä tavalla katu kaivetaan auki kaivukoneella, vanha putki poistetaan ja sen tilalle asennetaan uusi.

– Auki kaivaminen sopii kohteeseen, jossa uusitaan myös muuta kadun alla olevaa kunnallistekniikkaa tai lisätään katuvalaistusta tai hulevesiviemäreitä, selvittää verkostosaneerauksia tekevän Sujutek Oy:n toimitusjohtaja Petteri Niemi.

Jos katurakenteelle ei tarvitse tehdä mitään, käytetään usein kaivamattomia tekniikoita eli sukitusta tai sujutusta.

Viemäritöissä käytetyssä sukituksessa vanha putki jää paikoilleen. Sen sisään vedetään kaivosta toiseen lasikuitumattoa, joka kovetetaan ultraviolettivalolla kiinni vanhan putken sisäpintaan. Putken läpimitta säilyy ennallaan.

Putken kokoa hieman pienentäviä sujutusmenetelmiä on useita. Niistä yleisin ja kustannustehokkain on pätkäsujutus, jossa viemärikaivosta toiseen sujutetaan vanhan putken sisään puolimetrisiä putkenpätkiä, jotka lukittuvat toisiinsa.

Pitkäsujutus puolestaan sopii vesijohto- ja viemäriputkille. Siinä kaivoon työnnetään vanhan putken sisään pitkä putki vinssillä ja vaijerilla. Asennus vaatii jonkin verran kaivutöitä.

Vesijohtojen saneerauksessa käytetään myös pakkosujutusta, jossa vanha putki rikotaan tai vedetään pois. Uusi putki on samankokoinen tai vähän alkuperäistä isompi. Jokainen liitoskohta kaivetaan esiin ja samalla yleensä uusitaan venttiilit ja muut vesijohtolaitteet.

Huima ero nopeudessa ja hinnassa

– Kaivaen päästään 10–12 metriin päivässä, mutta kaivamattomilla tekniikoilla voidaan edetä toistasataa metriä samassa ajassa. Ne ovat myös kustannustehokkaampia, sillä niillä saadaan samalla rahalla vähintään kaksi kertaa enemmän putkea maahan kuin perinteisellä menetelmällä. Lisäksi niistä on huomattavasti vähemmän liikennehaittaa, Niemi kertoo.

Kaivamattomat menetelmät ovat kaivutöitä ympäristöystävällisempiä. Kaivukoneet sekä maa-ainesten poiskuljetus ja käsittely aiheuttavat noin nelinkertaisen hiilipäästön verrattuna kaivamattomiin tekniikoihin. Kun mukaan lasketaan liikennehaitat, nousevat hiilipäästöt tästäkin.