Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Katso minioppaasta, miten luet vesilaskua
Katso minioppaasta, miten luet vesilaskua

Katso minioppaasta, miten luet vesilaskua

Vesi- ja jätevesilaskut muodostuvat kiinteistä ja kulutukseen perustuvista maksuista.

Miniopas kertoo, mitä erilaiset maksut ovat ja millä perusteella ne asiakkaalle muodostuvat.

Tämän sivun lopussa olevalla esimerkkilaskulla esiintyvät tuoreet riksulaiset, pariskunta Mailis ja Mainio Mallikas.

1. Asiakkaan/kiinteistön tiedot

  • Käyttöpaikan numero, jossa voi olla 1–6 numeroa
  • Käyttöpaikan osoite
  • Mittarin numero
  • Vuosikulutusarvio
  • Asiakasnumero (huom. laskulta löytyy kirjanpidollisista syistä oikeasta ylälaidasta myös toinen asiakasnumero, jota asiakkaat eivät tarvitse)

2. Tasausmaksut eli tasaus vesi/jätevesi

Laskutetaan todellisen kulutuksen mukaan eli asiakkaan ilmoittamaan lukemaan asti. Esimerkkilaskulla asiakas on ilmoittanut 28.2.2023 lukeman 941 m³, joten häneltä on laskutettu todellinen kulutus 168 m3 ajalta 1.3.2022–28.2.2023 (lukemaväli 773 m³–941 m³).

3. Hyvitettävät kuutiot eli hyvitetään vesi/jätevesi

Tasauslaskun yhteydessä hyvitetään mahdolliset edellisen vesimittarilukeman jälkeen arviolla laskutetut vesi- ja jätevesikuutiot. Esimerkkilaskulla hyvitetään arviolla laskutetut kuutiot 164 m³ ajalta 1.3.2022–28.2.2023.

4. Arviomaksut eli arvioitu vesi/jätevesi

Laskutetaan laskutuskauden loppuun asti, yleensä kahden kuukauden jaksoissa. Arviolaskutus perustuu kulloinkin voimassa olevaan vuosikulutusarvioon (esimerkkilaskulla 168 m³). Vuosikulutusarvio puolestaan perustuu viimeisimpiin vesimittarilukemiin. Esimerkkilaskulla on laskutettu arviomaksut vedestä ja jätevedestä 28 m³ ajalta 1.3.–30.4.2023. Arviolaskutus on jäänyt pois kiinteistöiltä, joihin on asennettu etäluettava vesimittari.

Vinkki! Mikäli Mainio haluaa tarkistaa, onko laskun vuosikulutusarvio kohdillaan, hän voi lukea 30.4.2023 vesimittarinsa ja katsoa, ovatko laskulla oleva arviolukema 969 m³ ja todellinen vesimittarilukema likipitäen samoja. Mikäli lukemat etenevät eri tahtia, Mainion kannattaa ilmoittaa uusi lukema joko Vesitilin kautta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Uuden lukeman perusteella järjestelmä laskee kiinteistölle uuden vuosikulutusarvion.

5. Perusmaksut

Perusmaksut 20 vesi ja 20 jätevesi ovat kiinteitä maksuja, jotka perustuvat asiakkaan vesimittarin kokoon. Esimerkkilaskussa vesimittarikoko on 20 mm, kuten yleensä omakoti- ja paritaloissa.
Perusmaksu määräytyy kulutuspaikan suurimman vesimittarin koon tai samankokoisten mittarien kapasiteettivastaavuuden perusteella. Jos kulutuspaikassa ei ole vesimittaria tai jos jostain muusta erityisestä syystä on tarpeen, perusmaksut määräytyvät kulutusarvion perusteella.

6. Hulevesimaksu/sekaviemäröinti­maksu/korotettu sekaviemäröintimaksu

Hulevesimaksu laskutetaan kiinteistöiltä, joiden hulevedet on johdettu hulevesiviemäriin. Mailis ja Mainio johtavat kiinteistönsä hulevedet hulevesiviemäriin, joten heiltä on laskutettu hulevesimaksu kahdelta kuukaudelta ajalta 1.3.–30.4.2023.

Sekaviemäröintimaksu laskutetaan kiinteistöiltä, joiden hulevedet on johdettu jätevesiviemäriin.

Korotettu sekaviemäröintimaksu laskutetaan kiinteistöiltä, joilla olisi mahdollisuus liittyä hulevesiviemäriin, mutta joiden hulevedet on johdettu jätevesiviemäriin.

Hulevesi-, sekaviemäröinti- ja korotettu sekaviemäröintimaksu ovat kiinteitä maksuja. Muilla kuin omakoti- ja paritaloilla maksu määräytyy tontin pinta-alan ja kiinteistötyypin mukaan.

iso riihimaen lasku