Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Korotuksia vesihuollon maksuihin vuodelle 2024
Korotuksia vesihuollon maksuihin vuodelle 2024
Riihimäen Vesi tiedottaa

Korotuksia vesihuollon maksuihin vuodelle 2024

Riihimäen Veden asiakkailtaan perimät maksut ovat valtakunnallisesti katsottuna erittäin kilpailukykyisiä. Viimeisen vuoden aikana inflaatio eli yleinen kustannustason nousu on pysynyt korkeana noin 6,5 prosentissa.

Viime vuosina Riihimäen Vesi on panostanut merkittävästi maanalaisten vesihuoltoverkostojen kunnon tutkimukseen. Tutkimuksissa on ilmennyt verkostojen oletettuakin huonompi kunto, minkä seurauksena verkostojen saneeraukseen on tulevina vuosina panostettava aikaisempaa enemmän, jotta verkostojen saneerausvelka ei kasvaisi nykyisestä. Tämä myös osaltaan lisää painetta vesilaitoksen tulojen kasvattamiseen.

Riihimäen Veden asiakkailtaan perimät maksut ovat valtakunnallisesti katsottuna erittäin kilpailukykyisiä.

Tämän vuoksi Riihimäen Vesi korottaa käyttö- ja perusmaksuja yhteensä keskimäärin noin 8 prosentilla. Lisäksi tehdään tarkistuksia hulevesi-, sekaviemäröinti- ja palvelumaksuihin.

Käyttö-, perus- ja hulevesimaksujen korotusten vaikutus kolmihenkiseen perheeseen, joka asuu omakotitalossa, on keskimäärin noin 7 euroa kuukaudessa.

Korotuksista tiedotetaan asiakkaita henkilökohtaisella kirjeellä hyvissä ajoin ennen niiden voimaantuloa.