Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Pidetään huolta yhteisestä omaisuudesta
Pidetään huolta yhteisestä omaisuudesta
Pääkirjoitus

Pidetään huolta yhteisestä omaisuudesta

Suomen vesihuolto toimii hyvin. Hanasta tulee puhdasta, turvallista ja tutkittua vettä. Käytetty vesi johdetaan pois kodeista jätevesiviemäreitä pitkin puhdistettavaksi jätevedenpuhdistamolle. Järjestelmä on luotettava, vain harvoin joudumme kokemaan katkoksia veden tuotannossa tai käsittelyssä. Vesihuoltolaitokset ovat varautuneet hyvin turvaamaan palvelunsa myös erityistilanteissa. Onhan vesihuolto yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittinen palvelu, jonka on aina toimittava.

Vesihuoltoverkostot ovat keskeinen osa vesilaitoksen palvelua. Suomessa on noin 107 000 kilometriä vesijohtoverkostoa ja noin 50 000 kilometriä jätevesi- ja hulevesiviemäriverkostoa. Lukuihin eivät sisälly kiinteistöjen tonttijohdot. Meillä on mittava omaisuus katujemme alla. Tästä omaisuudesta on pidettävä huolta ja siihen on panostettava. Vesijohtoverkoston rappeutuminen laskee vesilaitoksen palvelutasoa ja voi aiheuttaa vesikatkoja ja veden laatuhäiriöitä. Viemäriverkoston huono kunto saattaa aiheuttaa vuotoja ja jätevesipäästöjä vesistöön.

Vaikka vesihuollon tila on hyvällä tasolla, vesihuoltoverkostomme alkaa olla monin paikoin käyttöikänsä loppupäässä. Siksi Riihimäen Vesi ja vesihuoltolaitokset ympäri Suomen panostavat pitkäjänteiseen verkoston saneeraamiseen ja uusimiseen. Näin turvaamme jatkossakin toimivan ja turvallisen vesihuollon. Tässä lehdessä kerromme tarkemmin vesihuoltoverkoston saneerauksesta ja sen eri menetelmistä.

On hyvä muistaa, että kaikki vesihuoltolaitoksen toiminta, myös saneeraukset, rahoitetaan asiakasmaksulla, ei verovaroin. Saneerauksiin varaudumme pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti.

Mukavia lukuhetkiä Veden äärellä!

Jarmo Rämö
vesihuoltojohtaja

P.S. Muistathan pakkaskaudella, ettet päästä vesimittaria jäätymään. Vesivahinkoja voi ehkäistä eristämällä mittarin ja putket sekä varmistamalla, että vesimittaritila on tarpeeksi lämmin.