Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Riihimäen Vesi kuroo kiinni saneerausvelkaa
Riihimäen Vesi kuroo kiinni saneerausvelkaa
Riihimäen Veden vesihuoltotöitä keskustassa Uudenmaankadulla heinäkuussa 2023.

Riihimäen Vesi kuroo kiinni saneerausvelkaa

Vesihuoltoverkoston vanhimmat osat Riihimäellä ovat peräisin 1950-luvun alkupuolelta, kun kaupungin keskustaan rakennettiin vesihuoltoverkosto. Sittemmin verkosto on laajentunut kaupungin kasvun myötä.

Vesilaitos on viime vuosina aiempaa enemmän tutkinut viemäriputkien kuntoa kamerakuvauksilla. Tarkoituksena on kuvata lähes koko verkosto muutaman vuoden kuluessa.

– Kuvauksissa on käynyt ilmi, että viemäriputkien kunto on huonompi kuin olimme olettaneet. Panostamme siksi tulevina vuosina selvästi aiempaa enemmän verkostojen saneeraukseen.

Tavoitteena on pysäyttää saneerausvelan kasvu ja pienentää olemassa olevaa saneerausvelkaa pikkuhiljaa, kertoo vesihuoltojohtaja Jarmo Rämö.

Vesijohtoputkien sisusta ei pystytä kameralla kuvaamaan, joten putkien kuntoa arvioidaan lähinnä iän ja materiaalin perusteella. Verkostoa on uusittu etenkin alueilla, joilla sattuu eniten putkirikkoja. Jatkossa on tarkoitus saneerauksissa priorisoida alueita viemäreiden kunnon perusteella.

Riihimäen vanhimmista osista löytyy vielä niin kutsuttuja sekaviemärialueita, joilla sade- ja sulamisvedet ohjautuvat jätevesiviemäreihin ja kuormittavat turhaan jätevedenpuhdistamoa.

Hulevesiviemäreitä alettiin rakentaa vasta 1970-luvulla. Rämön mukaan puuttuvat hulevesiviemärit rakennetaan samalla, kun alueiden muun vesihuoltoverkoston saneeraus tulee ajankohtaiseksi.

Vesilaitos on tehnyt aluesaneerauksista 10-vuotisohjelman, jota se vuosittain päivittää kuntotutkimuksissa esiin tulleiden investointitarpeiden mukaan.

Paineita taksojen korotukseen

– Kaikkia tekemiämme saneerauksia ohjaa vesi- ja viemäriputkien kunnon lisäksi laitoksen talous. Saneeraukset aiheuttavat paineita taksojen korotukseen, mutta pyrimme pitämään korotukset ennakoitavina ja kohtuullisina, Rämö sanoo.

Myös uuden vesihuoltoverkoston rakentamista on tiedossa, sillä alustavan sopimuksen mukaan Riihimäellä järjestetään asuntomessut kesällä 2027. Uutta infraa tarvitaan Jokikylän alueelle Riihimäen rautatieaseman tuntumaan ja Kokonmäkeen kaupungin koillisosaan noin kolmen kilometrin päähän rautatieasemalta.

Riihimäen Vesi

  • 236 km vesijohtoverkostoa
  • 217 km jätevesiviemäriverkostoa
  • 152 km hulevesiverkostoa