Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Vesijalanjälki kuvaa vedenkäytön kokonaisuutta
Vesijalanjälki kuvaa vedenkäytön kokonaisuutta
Lyhyesti

Vesijalanjälki kuvaa vedenkäytön kokonaisuutta

Vesijalanjälki havainnollistaa sitä, kuinka vesivaltaista elämämme on. Mitä suurempi vesi­jalanjälki, sitä enemmän vettä käytetään.

Vesijalanjälkeen lasketaan kaikki veden ­käyttö: suoraan hanasta laskettu vesi ja piilovesi. ­Jälkimmäinen tarkoittaa vettä, joka käytetään hyödykkeiden valmistuksessa. Siihen sisältyy muun muassa raaka-aineiden, välituotteiden, energian ja palveluiden tuottamiseen käytetty vesi.

Suomalaisen kuluttajan keskimääräisestä vesi­jalanjäljestä alle viisi prosenttia on suoraa vedenkulutusta. Loppu muodostuu ostettujen, kotimaassa tai ulkomailla valmistettujen tuotteiden ja palveluiden sisältämästä piilovedestä.

Vesijalanjälkeen lasketaan kaikki veden käyttö: suoraan hanasta laskettu vesi ja piilovesi. jälkimmäinen tarkoittaa vettä, joka käytetään hyödykkeiden valmistuksessa.

Käytetyn vesimäärän lisäksi olennaista on, ­millaista vettä käytetään – rajallisia pohja- ja pinta­vesivaroja, merivettä vai ehkä sadevettä – ja mikä on veden käyttötarkoitus. Tähän liittyy vedenkäytön kääntöpuoli eli se, kuinka paljon käytössä syntynyt jätevesi kuormittaa ympäristöä.

Eniten vettä kuluu jäähdyttämiseen, etenkin energiantuotannossa ja teollisuudessa. Jäähdytys­veteen ei liukene käytön aikana ravinteita tai ­haitta-aineita toisin kuin saniteetti-, pesu- tai ­prosessivetenä käytettyyn veteen. Vesijalanjälkeen sisältyvät myös nämä jätevesiin liittyvät näkökohdat.

Lähde: vesi.fi

Laske oma vesijalanjälkesi verkossa osoitteessa www.vesi.fi/vesijalanjalkilaskuri

130 litraa päivässä

1970-luvun alkuvuosina suomalainen kulutti vähintään 250 litraa vettä vuorokaudessa. Nykyisin vettä kuluu noin 130 litraa vettä päivässä.

Käyttö saattaa yhä vähetä, sillä säästämistä suositaan. Ymmärrämme, että vedenkulutus kuormittaa sekä vesivaroja että ilmastoa. Myös tekniikka kehittyy edelleen: uudet vesihanat, WC-kalusteet ja pesukoneet ovat entistäkin säästeliäämpiä.

Lähde: vesi.fi